Books & Reports

Applegate, L.M., Austin, R. D, Lyytinen, K., Penttinen, E. and Saarinen, T. (2009). F-Secure Corporation: Software as a Service (SaaS) in the Security Solutions Market. Teaching case #N9-809-099, Harvard Business School.

FKL (2010). Ympäristöystävällinen verkkolasku.

Harald, B. (Ed.) (2009). Final Report of the Expert Group on e-Invoicing.

Interactive Business Reporting (2012). Paving the Way for XBRL in Finland. IBR Volume 2, Issue 3, August 2012, pp. 40-43.

Korhonen, H. (2011). Tiliöintitietojen välitys verkkolaskuilla – Tiliöintiviite. Real-Time Economy.

Mäkinen, H. (2009). Sähköiset palvelut ja tilitoimisto – kyselytutkimus tilitoimistojen sähköisistä palveluista ja niiden kehityksestä viime vuosina. Aalto University School of Economics.

Palva, M. & Penttinen, E. (2012). Evolution of SEPA and its Diffusion in Finland – Towards a Single European Payments Market. In Aspara, J. Rajala, R. and Tuunainen V.K.T. (Eds.) The Future of Banking Services, Aalto University Publication Series Business+Economy, Helsinki: Unigrafia, 2012.

Penttinen, E. (Ed.) (2008).Electronic Invoicing Initiatives in Finland and in the European Union – Taking the Steps towards the Real-Time Economy. Contributors Dorota, K., Harald, B., Hyytiäinen, M., Kuivalahti, T., Penttinen, E., Poteri, J. and Turunen, T. Helsinki School of Economics series B-95.

Penttinen, E. (2010). Electronic invoicing as a platform for exchanging accounting information – the electronic accounting reference concept. Aalto University Publication, ISSN 0356-889X; B-118.

Ranta, M. & Kähkönen, O. (Ed.) (2010). RF Creditor Reference. Facilitating full end-to-end straight-through payment processing. RF Expert Group.

Tahvanainen (Ed.) (2010). Raportointikoodisto helpottamaan yritysten hallinnollista taakkaa – FIA-raportointikoodiston testaus. Aalto University School of Economics.

Westwood, E. (2012). Finanssipalveluita kaikille. Aalto University School of Economics.

Share this: